Stämmer priset på hemsidan?

Priserna på våran hemsida är de aktuella priserna. Under tiden du jämför parkerings terränger på våran hemsida stöter du alltid på de bästa priserna. Det kan till och med vara så att priserna hos oss är lägre än hos parkeringsleverantören själv.

Vi kan erbjuda dessa låga priser för att vi försöker anordna speciella rabatter som är mellan Parkos och våra samarbetspartners. Oftast förblir dessa rabatter så at du kan boka för ett riktigt bra pris. Vi har möjligheten till detta p.g.a. inköpsförmånen vi har genom det stora antalet bokningar som görs via våran hemsida. Vi gör vårt bästa så att du ska kunna få det bästa priset möjligt.

Om du fortfarande tvivlar över våra priser, då kan du alltid kontakta oss för att kontrollera att det stämmer. Du kan fortfarande utgå från att priserna på våran hemsida är korrekta.

Har du några frågor?

Vår kundservice ställer upp för dig

Maila oss